.
toshiba store in chennai

Toshiba AV DT01ABA100V 1 TB Desktop Internal Hard Drive

 Price in chennai, tamilandu, Hyderabad, telangana
Toshiba AV DT01ABA100V 1 TB Desktop Internal Hard Drive Chennai, Hyderabad
  • Brand: Toshiba
  • Model Number: DT01ABA100V
  • Capacity: 1 TB
  • Interface: SATA
  • Device Type: 3.5 inch HDD
  • Speed: 5700 RPM
  • Warranty: 1 Year Warranty